“Undskyld – hva´, Kan du lige gentage det?”

 

Forringelsen i arbejdslivet forbindes for nuværende ikke med høreproblemerne, og påvirkningen sker dermed tilsyneladende ubevidst for den hørehæmmede medarbejder.
En medarbejder med, ubevidst nedsat hørelse, vil ofte typisk føle mere træthed efter at have kæmpet en hel dag med at forstå/høre ordrer og kommunikationen fra leder og kollegaerne.
I sidste ende vil medarbejderen føle sig dårligt tilpas, hvis han eller hun føler man hele tiden skal spørge flere gange, eller hvis man misforstår ting og fejlinformerer andre kollegaer.
Hvis det opstår, kan man hurtigt komme til at føle sig mere presset – stresset og uegnet til jobbet og motivationen til at gå på arbejde vil være dalende.

 

Konsekvenserne af den nedsatte hørelse er dermed af en mere indirekte karakter, og det kan i sidste ende give den berørte hørehæmmet medarbejder et forringede arbejdsliv, der kan få den berørte medarbejdere til at trække sig tilbage før tid – den berørte medarbejdere vælger evt. at gå på nedsat tid , eller tidlig pension.
 
800.000 danskere anslås at lide af nedsat hørelse i større eller mindre grad, og en stor del af denne gruppe er samtidig aktive på arbejdsmarkedet.
 
Ubevidst nedsat hørelse hos en medarbejder kan føre til uoverensstemmelser og misforståelser i løbet af arbejdsdagen, og farlige situationer blandt virksomhedens ansatte, hvis altså medarbejderen ikke har et høreapparat.
 
En omfattende undersøgelse foretaget blandt arbejdsaktive danskere med hørenedsættelse viser at nedsat hørelse hos ansatte kan fører til højere fysisk og psykisk belastning.
Undersøgelsen viser, at personer, der har valgt høreapparatet fra, i større grad føler både fysisk og psykisk udmattelse ved endt arbejdsdag sammenlignet med personer med høreapparat.
54 procent af danskerne, der har valgt høreapparat fra, oplever fysisk udmattelse efter en endt dag på arbejdet, mens 34 procent i nogen eller høj grad belastes psykisk af at være hæmmet af dårlig hørelse.
Der er således en sammenhæng mellem høreproblemer og arbejdsmarkedstilknytning.
Arbejdslivet forringes, når der opstår problemer med hørelsen og dette bør tages mere alvorlig end hidtil.

 

Coronas konsekvens…

En ny britisk undersøgelse viser, at høretab, tinnitus og ørestenssvimmelhed nemlig også er  forbundet med coronavirus.
Undersøgelsen, der er udført af en gruppe forskere fra University of Manchester og Manchester Biomedical Research Center, viser, at mellem 7 og 15 procent af de voksne, der er blevet diagnosticeret med covid-19, oplever problemer med hørelsen og har det uden de selv er bevidst om det.
Ud over trætheden, kan høreproblemer påvirke et menneskes mentale tilstand ganske voldsomt.
En hollandsk arbejdsmarkedsundersøgelse fandt, at ansatte med høreproblemer må melde sig syge på grund af stress fem gange så ofte som deres kolleger uden høreproblemer.

 

For mere information er du meget velkommen til ringe eller skrive.
Mail : Peter@lifeskill.dk
Telefon : 22321503

 

Kilder henvisning:

https://at.dk/regler/at-vejledninger/stoej-d-6-1/

https://www.vive.dk/media/pure/3507/269799

https://www.berlingske.dk/karriere/nedsat-hoerelse-haemmer-arbejdsindsatsen

https://ing.dk/artikel/nye-corona-symptomer-mange-oplever-hoeretab-tinnitus-svimmelhed-245248

https://m.hoerelse.info/hojere-fravaer-blandt-ansatte-med-horetab

https://m.hoerelse.info/hojere-fravaer-blandt-ansatte-med-horetabhttps://www.vive.dk/da/udgivelser/et-forringet-arbejdsliv-med-hoereproblemer-7885/

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14992027.2021.1896793?journalCode=iija20