Lifeskill Helbredstjek

Helbredskontrol ved natarbejde er et tilbud til medarbejdere, der arbejder mindst 3 timer af den daglige arbejdstid mellem kl. 22.00 og 05.00, eller har 300 timers natarbejde inden for en periode på 12 måneder.
Helbredskontrollen skal tilbydes ved ansættelse og herefter periodisk, dog mindst hvert 3. år, for Industriens overenskomstaftaler hvert 2. år.
Det er frivilligt at deltage i en helbredskontrol. Deltagelse foregår anonymt jf. Helbredslysningsloven og alle oplysninger behandles fortroligt. Hvis du afslår tilbuddet, har du ikke ret til en helbredskontrol før næste gang, den udbydes på din arbejdsplads.
Loven kræver, at du giver dit skriftlige samtykke før helbredsundersøgelsen kan påbegyndes.
Din arbejdsgiver dækker dine udgifter og evt. indtægtstab ved at deltage i helbredskontrollen.
Helbredstjek har til formål at :
  • Forebygge og mindske arbejdsbetingede lidelser forårsaget af natarbejde og forebygge forværring af eksisterende sygdom.
  • Informere og vejlede dig, hvis du har helbredsmæssige gener pga. natarbejdet eller er i risiko for udvikling af helbredsproblemer.
  • Forholde sig til natarbejdernes arbejdsmiljø og give evt. anbefalinger til din arbejdsplads, der kan forbedre arbejdsmiljøet, herunder tilrettelæg- gelse af natarbejdet.
Tilbud om helbredskontrol ved natarbejde
Indhold af helbredstjek :
Spørgeskemaer:
Alle medarbejdere får et spørgeskema, der er udarbejdet af Lifeskill. Hvis du ønsker en helbredskontrol, skal du udfylde fylder skemaet digitalt inden samtalen.
Lifeskill behandler spørgeskemaerne fortroligt. Efter afslutning af hel- bredskontrollen slettes skemaet, du har udfyldt.
Helbredssamtalen
En helbredssamtale varer ca. 35 min. og tager udgangspunkt i spørgeskema- et og handler om:
  • –  Helbred og trivsel i natarbejdet
  • –  Påvirkninger i arbejdsmiljøet
  • –  Livsbalance
  • –  Livsvaner såsom: tobak, søvn, alkohol, kost og motion
  • –  Vejledning om forebyggelse af sygdom og forbedring af sundhed
For mere information er du meget velkommen til ringe eller skrive.
Mail : Peter@lifeskill.dk
Telefon : 22321503