Sundhedstjek til ansatte som arbejder i dagtimerne.

Skal der sættes fokus på sundhed og trivsel på jeres arbejdsplads?

 

En strategisk sundhedsrettet indsats på arbejdspladsen kan være med til at mindske sygefravær og stress og det vil øge produktivitet og fastholde medarbejderne på arbejdspladsen.

I en tid med mangel på arbejdskraft, hvor vi alle skal holde lidt længere på arbejdsmarkedet, kan en kultur om, at det skal være sundt at gå på arbejde være med til at gøre en arbejdsplads mere attraktiv.

Et Lifeskill Sundhedstjek består af en personlig sundhedssamtale samt forskellige målinger herunder måling af blodsukker, der kan give indikation på behov for udredning for type 2-Diabetes hos egen læge. Dette giver en unik mulighed for bedre at opspore personer i risiko for type 2-diabetes som flere og flere danskere rammes af.

Ved et Sundhedstjek giver vi sammen med medarbejderne en overordnet forståelse for, om der kan været behov for at ændre kost eller at indføre ekstra træning i løbet af ugen eller noget helt tredje.

Kort sagt bliver dine medarbejdere motiveret til en sundere hverdag, hvilket vil resultere i mere overskud og mindre sygdom.

Udover at det er en oplagt mulighed for at sætte fokus på virksomhedens generelle sundhed, sender et sundhedstjek også et signal til den individuelle medarbejder om, at ledelsen prioriterer deres trivsel og velvære. Og så øger god trivsel på arbejdspladsen produktiviteten og sænker sygefraværet.

Forskning viser, at indsatser for at fremme sundhed og trivsel på arbejdspladsen har en positiv effekt på sygefraværet, de øger medarbejdertilfredsheden og giver en række gevinster for den enkelte medarbejder, for virksomheden og for samfundet.

Vi tager derfor også gerne en efterfølgende snak om, hvad I som arbejdsplads kan gøre for at bidrage til sundheden blandt medarbejderne fremadrettet.

I Lifeskill tilpasser vi et sundhedstjek, individuel til medarbejders sundhedsprofil, det består blandt andet af en række fysiske målinger, som giver detaljeret viden om kroppens generelle sundhedstilstand. Vi måler blandt andet blodsukker, kolesterol og blodtryk samt fedtprocent.

Sundhedstjekket indebærer også et spørgeskema, der omhandler sundhed, trivsel og motion, samt en empatisk og motiverende samtale plus rådgivning fra konsulenten.

 

For mere information er du meget velkommen til ringe eller skrive.
Mail : Peter@lifeskill.dk
Telefon : 22321503