Teamet bag Lifeskill

Peter Jørgensen

Sundhedskonsulent & Indehaver

 

Peter har igennem 20 år arbejdet i det Præhospitale miljø, herunder ambulance tjenesten samt lægebil i Region Midt. Uddannelser inden for resultatskabende kognitiv coaching. Problemløsning og personlig udvikling til ledere og ansatte. Udvikling af potentiale og ydeevne. Flere årige virke indenfor Fitness instruktør, personlig udvikling og træning.

Nikolaj Ølholm

Konsulent

 

Nikolaj er uddannet ingeniør indenfor forretningsudvikling og har arbejdet professionelt med B2B markedsføring og brug af moderne digitale løsninger til at automatisere ellers tidskrævende opgaver. Lifeskill arbejder tæt sammen med Nikolaj igennem hans konsulentforretning iMindYourBiz.

Ingrid Brunebjerg

Erhvervspsykolog

 

Ingrid Brunebjerg er Autoriseret Psykolog og har en MBA  (Master of Business Administration) fra Aarhus universitet. Ingrid har arbejdet i 20 år med psykisk arbejdsmiljø, organisationsudvikling og ledelse

Fokus er på at få samarbejdet til at fungere optimalt så både forretning, mennesker og organisationer trives.

Nedenstående er de områder hvor Ingrid via Lifeskill kan bidrage:

 

Psykisk arbejdsmiljø

– Dialogbaseret Apv

– Konfliktmægling og håndtering

– Stresshåndtering

– Psykologsamtaler

– Trivselsundersøgelser

 

 

Organisationsudvikling

– Samarbejds- og teamudvikling

– Forandring

– Social kapital

– Psykologisk tryghed

– Erhvervspsykologis analyse

 

 

Ledelse

– Ledelsesrådgivning, udvikling og coaching

– Ledelsesuddannelse

Claus Lie

Lægekonsulent

 

Claus Lie er tilknyttet Lifeskilll mangeårigt virke som læge ved den Præhospitale Akutlægebil Master i Smertevidenskab og Tværfaglig Smertebehandling.
Stifter af Smerteklinikken Nordenfjords, hvor mennesker med kroniske non-maligne smerter behandles på et interdisciplinært grundlag. Dvs. at behandlingen tager udgangspunkt i det hele menneskes livssituation.

 

Tidligere eskadrillechef for Flyvevåbnets Luftevakueringseskadrille og uddannet i Militær Flyvemedicin ved US Airforce.

 

Alle mennesker kan blive patienter. Hvis man som fagperson glemmer, at der er et menneske bag patienten, risikerer man at overse vigtige detaljer, der kan bidrage til at samarbejdet mellem patient og fagperson bliver til patientens gode. Målet må altid være at gøre mennesket til aktør frem for offer.