Mit navn er Peter Jørgensen og jeg er speciallæge i Anæstesiologi og Intensiv Medicin.

Erfaring: 
Mangeårigt virke som læge ved den Præhospitale Akutlægebil Master i Smertevidenskab og Tværfaglig Smertebehandling.
Stifter af Smerteklinikken Nordenfjords, hvor mennesker med kroniske non-maligne smerter behandles på et interdisciplinært grundlag. Dvs. at behandlingen tager udgangspunkt i det hele menneskes livssituation.
Tidligere eskadrillechef for Flyvevåbnets Luftevakueringseskadrille og uddannet i Militær Flyvemedicin ved US Airforce.
Mine tanker: 
Alle mennesker kan blive patienter. Hvis man som fagperson glemmer, at der er et menneske bag patienten, risikerer man at overse vigtige detaljer, der kan bidrage til at samarbejdet mellem patient og fagperson bliver til patientens gode. Målet må altid være at gøre mennesket til aktør frem for offer.